eZpráva

Zabezpečený email pro výměnu dat ve zdravotnictví.
Vyvíjeno ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR.

O projektu

Vizí projektu je bezpečná, nenákladná, jednoduchá a všeobecná elektronická výměna zdravotních dat - „lékařský email“. Každé zdravotnické pracoviště by mělo elektronickou adresu, na kterou může jakékoliv jiné pracoviště zaslat libovolnou zprávu. Musí být zajištěna důvěrnost, integrita a autenticita zprávy a odesílatel musí být spolehlivě informován o doručení. Řešení nesmí být pro uživatele nákladné a mělo by eliminovat nutnost zprávy tisknout a posílat poštou. Z možnosti komunikace nesmí být vyloučeny nelékařské subjekty jako pacienti a firmy. Řešení musí být nezávislé na konkrétním informačním systému či firmě.

Projekt sestává z otevřené technické specifikace a referenční implementace - programu eZpráva.

Benefity

Ušetření práce a snížení chybovosti díky eliminaci opisovaní jsou hlavními přínosy elektronické komunikace:

  • místo opisovaní z papíru stačí v nejhorším Ctrl+C a Ctrl+V - snížení práce i chybovosti
  • sdílení laboratornich výsledků - odpadají opakovaná vyšetření
  • redukce nákladů na tisk a poštovní služby
  • zrychlení komunikace oproti papírové formě
  • automatický, nebo selektivní import dat přímo do dekurzu pacienta (DASTA3)
  • vytvoření a odeslání zprávy nezávislé na vlastním IS (DASTA3)
  • delegování dat obdržených eZ a z dalších komunikačních kanálů
  • neformální komunikace
  • zasílání příloh v různých formátech
  • elektronické podepisování zpráv kvalifikovaným certifikátem včetně časového razítka a jejich archivace

Jednotlivé body se mohou lišit v závislosti na implementaci a použitém zdravotnickém informačním systému. Program eZpráva umožňuje vše výše uvedené a více.

Specifikace

Pro naplnění naší vize pracujeme na otevřené technické specifikaci řešení elektronické komunikace ve zdravotnictví. Vychazíme z existujících standardů a infrastruktury: X509, S/MIME, Enhanced Security Services for S/MIME, AdES. Každý výrobce lékařského softwaru kdo splní technické podmínky dané touto specifikací se může do projektu zapojit.

Pro lékaře

Program eZpráva je referenční implementací výše uvedené specifikace vhodnou pro jednotlivá pracoviště (praktický lékař, specialista, RDG, atd.). Program je v současnosti v pilotní fázi (je postupně vyvíjen aby byl plně v souladu se specifikací) a je zdarma. Při provozu v ostrém režimu odhadujeme náklady na jedno pracoviště (adresu) v řádech stokorun ročně.

Prvním výrobcem, který umožňuje komunikaci přímo ze svého softwaru je Tersinida a.s. a jejich produkt IS Galen.

Pro biochemické laboratoře

V biochemických laboratořích lze nasadit verzi eZprávy optimalizovanou pro hromadné odesílaní souborů. Kontaktujte nás pro podrobnosti.

Pro nemocnice

Pro nasazení v nemocnicích lze použít také kompatibilní open source řešení vyvinuté v rámci amerického vládního programu Direct Project (k 19.1.2015 se do americké inspirace eZprávy zapojilo 33 tisíc organizací a 650 tisíc adres, viz zde). Zájemcům nabízíme konzultaci při nasazení. Samozřejmě i v nemocnicích lze použít eZprávu pro jednotlivá pracoviště.

Instalace

Program eZpráva nainstalujete kliknutím na tlačítko níže. K instalaci nejsou nutná administrátorská práva ani znalosti z oblasti IT. Program se nainstaluje do menu Start/eZprava/eZprava a poté se spustí průvodce registrací. Pokud máte problém s instalací, tak nás kontaktujte, řešení běžných problémů je zde.

Spustit eZprávu

Verze programu v balíčku zip bez nutnosti instalace latest.zip.

Pro spuštění na serveru je vhodné použít službu Windows.

Kontakt

info@lekarskyemail.cz, MUDr. Petr Machek, eZprava.net s.r.o., 724 127 429